Az ETI beszerzési stratégiája


A beszerzés hosszú távú stabilitásának fenntartása és a vásárlás kockázatának csökkentése érdekében az ETI szoros partnerkapcsolatra törekszik a beszállítóival. A kapcsolatok folyamatos fejlesztésével, az innováció bátorításával, a hosszú távú közös üzleti érdekek alapján lehetővé válhatnak kitűzött céljok elérése.

Az ETI beszerzési tevékenységének céljai a modern logisztikai elveken és a beszállítóval történő együttműködésen alapulnak.

Mit várunk el beszállítóinktól? 

 1. Jó minőségű termékeket — erre az alapozzuk versenyelőnyünk.

 2. Együttműködést — ez kulcsfontosságú a hosszú-távú partnerséghez. Végső sikerünk függ beszállítóinktól, akik megosztják velünk tudásukat, tapasztalatukat.  

 3. Versenyképességet — az árak, a logisztika és a tudás terén.

 4. Innovácót — ez teszi lehetővé a költségek csökkentését és a folyamatos fejlődést.   

 5. Környezettudatos viselkedést — amivel a lehető legkisebbre korlátozza tevékenységének a környezetet terhelő hatását.  

 

Általános célok

 • A Kanban, JIT ("Just In Time"), illetve konszignációs raktár elvnek megfelelő ellátási folyamat megvalósítása
 • Modern logisztikai koncepció megvalósítása a rendszer (belső és külső) működése során
 • Egy műszaki, fejlesztésorientált beszerzési rendszer megteremtése
 • Modern beszállító-értékelési rendszer fölállítása
 • A stratégiai beszerzési folyamatok kulcsfontosságú folyamatainak dokumentációval való támogatása
 • Időzített vásárlások a nyersanyag tőzsdén
 • A beszerzési költségek csökkentése
 • Stratégiai beszállítók kiválasztása — a beszállítók számának csökkentése

A marketing és a fejlesztés drámaian felgyorsult és egyre dinamikusabban változó világában az ETI a globalizált beszállítói piacon kell, hogy beszerzéseit intézze, és intenzíven kell, hogy fejlessze beszállítóit. 
 

Mi kerül az ETI kosarába?

01 Acéláru
Különböző méretű és minőségű acélszallagok

02 Színesfém áru
Réz valamint sárgaréz szallagok és profilrudak, alumínium áru, ezüst és bi-metál szallagok, NH betétekhez való kések

03 Apró fémáru
Csavarok, szegecsek, csapok, rugók, huzalok, drótok, érintkező lemezek, egyszerű mechanizmusok

04 Előszerelt fémkomponensek
Vasmagok, mágnesek, nyomtatott áramkörök, működtető mechanizmusok, csatlakozó idomok

05 Polimer termékek
Poliamidból, polisztirolból, bakelitből, duroplasztból és gumiból készített termékek (például indikátorablakkok, távtartók, tokozások, nyomógombok)

06 Egyéb nem-fémes termékek
Tömítések, festékek, hígitók, Gaskets, paints, diluter, glues, sylkit, izopropanol és más vegyi anyagok, gyémánt vágóeszközök, kaolin, földpát, agyag, homok, cefos, unifos, flanell, szűrőkhöz habanyagok, vitroplaszt, mosóanyagok

07 Energiahordozók
Bután gáz, technikai gázok, olaj

08 Kenőolajok
Olajok, kenőanyagok

09 Csomagolóanyagok
Karton, műanyag dobozok, cimkék, csomagoló fóliák, raklapok, kötözőszalagok

10 Egyéb kiegészítők
Irodai kellékek, tonerek és tintapatronok, védőruházat, hőpapírok

11 Szolgáltatások
Vámolás, logisztika, posta, szállítmányozás, marketing (nyomtatás, dizájn)
 

Beszállítók értékelése

A teljes beszerzési folyamatot átfogó ellenőrzési rendszer alapja a vevői elvárások továbbítása a beszállítóknak. 

A beszállítók értékelések új beszállítók esetében tervezett adatgyűjtést, a meglevők esetében az ellenőrzést jelent. Ez biztosíthat stabil, hosszú távú minőséget, feltéve, hogy maguk a beszállítók is érdekeltek a hibák kiküszöbölésében. 

Az értékelés alatt levő lehetséges beszállítók az előző periódus beszállítási értékei, illetve stratégiai fontosságuk alapján kerülnek kiválasztásra. 

A beszállítókat évente egyszer értékelik, az alábbi szempontok alapján:


1. Minőség

A minőség szerint történő értékelés három kritériuma:

A. A szállított termék minősége – a minőségi kifogások számának aránya a szállított mennyiséghez viszonyítva
B. A mellékelt dokumentáció
C. Reagálás a kifogásokra – értékelésre kerül a beszállító reagálása, aktiv együttműködése a kifogásolt probléma megoldásában. 

2. Logisztika

A. Határidők tartása – a beszállító képessége a szerződés szerinti mennyiségű és minőségű termék határidőre történő szállítására
B. Ajánlatadás – a beszállító ajánlatadási képessége megegyezés szerinti időn
C. Környezetvédelem – van-e a beszállítónak ISO14001 szerinti környezetirányítási rendszere, azaz teljesíti-e a környezetvédelem elvárt követelményeit

3. Fizetési feltételek

A. Ár – a többi hasonló terméket kínáló versenytárs árával összehasonlításban
B. Fizetési határidő
C. Költségcsökkentési lehetőségek – fontos, hogy a beszállító törekedjen a logisztikai és egyéb költségek csökkentésére, tegyen javaslatot például megfelelő anyagválasztással

4. Műszaki támogatás

A. Meglevő műszaki támogatás – a termék bonyolultságának megfelelő támogatás, a beszerzés részéről támasztott igények (módosítások, bővítések) határidőre történő teljesítése
B. Készség a termékfejlesztésben való együttműködésre – a beszállítónak késznek kell lennie a termékfejlesztés fázisában prototípus, az első mintadarabok előállításában való közreműködésre

Beszállítók rangsorolása

A fenti kívánalmak teljesítésének mértékétől függően a beszállítókat a következő csoportokba sorolják:

BESZÁLLÍTÓ-PARTNER lehet az a beszállító, amelyik az értékelési időszakban teljes mértékben kielégíti valamennyi felsorolt kívánalmat.
MEGBÍZHATÓ BESZÁLLÍTÓ az, amelyik nagy mértékban teljesíti a felsorolt kívánalmakat. Az időnként felmerülő problémákat szisztematikusan, a megbeszélt időn belül megoldja.
ELFOGADOTT BESZÁLLÍTÓ az, amelyik a minőségi követelményeket kielégíti, de vannak gyengeségei. A beszállító érdekelt az együttműködésben, és erőfeszítéseket tesz, hogy előbbre jusson a beszállítói értékelésben.
FELTÉTELES BESZÁLLÍTÓ nem teljesíti a kívánalmakat. Ismétlődően költségtöbblettel járó problémákat okoz. 

Valamennyi beszállító megkapja a rá vonatkozóü értékelést, aminek alapján elkészíti javaslatát a korrekciós és megelőző intézkedésekre az ETI beszerzési részlegével megyezve annak ütemezésében és végrehajtásában. A hibák felszámolása a probléma súlyosságától függő, ésszerű határidőn belül meg kell, hogy történjen. 
 

Beszállítói elégedettség

A partnerségi viszony úgy tartható fönn, ha a vevő követelményei mellett a beszállítók észrevételeit is figyelembe veszik. 

A jó üzleti kapcsolat szándékával, a beszállítókat zavaró tényezők elhárításának céljából az ETI készített egy kérdőívet a beszállítóinak. A válaszok kielemzésével adatokat gyűjtenek a beszállítók elégedettségéről, Ennek alapján meghatározzák, hogyan kell fejleszteni a munkafolyamatokat, és milyen támogatást kell nyújtani nekik a követelmények teljesítéséhez.